sobota 14. apríla 2012

Veľkonočný zraz 2012

FOTOALBUM z Veľkonočného zrazu karavanistov v Dunajskej Strede




Video uverejnené so súhlasom TV Bratislava


Od Velkonocny zraz VIDEO TV BA