štvrtok 12. novembra 2009

POZVÁNKA

Výročná členská schôdza klubu

Všetkých členov Karavan Klubu Bratislava
srdečne pozývame na stretnutie
dňa
12.12.2009
v Moste pri Bratislave
o 15:00.