sobota 14. februára 2009

POZVÁNKA

Výročná členská schôdza

dátum: 14.3.2009
čas: 16:00
miesto: Most pri Bratislave

všetci členovia klubu sú srdečne pozvaní


FOTO zo schôdze