sobota 10. apríla 2010

ZHRNUTIE VEĽKONOČNÉHO ZRAZU 2010

 2. - 5. 4. 2010

CC Bratislava je už tradične usporiadateľom veľkonočných stretnutí karavanistov. Tento rok sa stretnutie po druhý raz uskutočnilo v priestoroch kempu TERMÁLPARK Dunajská Streda. 
Program stretnutia usporiadatelia zámerne vzhľadom na kúpania chtivých účastníkov zhrnuli do dvoch odpoludní. Po slávnostnom zahájení, v ktorom okrem predsedu usporiadateľského klubu privítali zúčastnených aj viceprezident mesta Dunajská Streda, prezident CCSR, prevádzkarka kempu a tiež hostia p.Vaňura a Flajšinger. Po zahájení nasledovali sútaže detí a dospelých. Disciplíny boli nenáročné, išlo prevažne o zábavu. O 17.hod bolo vyhodnotenie sútaží a najúspesnejší boli odmenení. Ďalej nasledovala hodnotná tombola, po ktorej nasledovalo v priestoroch penziónu posedenie a tanec pri hudbe kapely VETERÁN TRIO - zo záhoria, ktorý sa postarali o dobrú zábavu, ktorá trvala do 24.hod. Nedeľné odpoludnie za doprovodu dvoch harmoník a saxafónu sa nieslo v duchu veľkonočnej šibačky a oblievačky. Tí, ktorí nemali záujem o tento druh zábavy, využili možnosť kúpania sa v termálnej vode. Pravým opakom s veľkým záujmom boli účastníčky zrazu z CC Trenčín, CC Bratislava a podaktoré z účastníčok z ČIECH a MORAVY, ktoré sa nás šibáčov nemohli dočkat. Vyvrcholenie bolo v priestoroch CC Bratislava.
Podľa odozvy účastníkov bolo stretnutie vydarené napriek nie veľmi priaznivému počasiu. Stretnutie bolo ukončené v pondelok o 11. hod, kde bolo konštatované že, zrazu sa celkovo zúčastnilo 108 posádok t.j. o 4 viac ako minulý rok. Z toho 40 posádok z Čiech, 62 zo Slovenska a 2 z Poľska. Na záver pán VAŇURA v mene všetkých účastníkov poďakoval usporiadateľom za vydarené stretnutie a so želanim opätovného stretnutia v roku 2011 v týchto priestoroch sme si zaželali štastný návrat domov.
Predseda CC Bratislava
MIKUŠ SILVESTER

fotky z akcie